فرشاد رضائی نامدار، روان درمانگر و مدرس دانشگاه

کارگاه زبان بدن و ارتباط موثر بهار ۱۳۹۷

0

کارگاه زبان بدن و هنر ارتباط با حضور شرکت کنندگان گرامی و بسیار پرانرژی با کیفیتی عالی برگذار شد…

کارگاه زبان بدن و هنر ارتباط بهار 1397
کارگاه زبان بدن و هنر ارتباط بهار ۱۳۹۷

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 + هجده =