فرشاد رضائی نامدار، روان درمانگر و مدرس دانشگاه

بینش و بصیرت روانشناختی داستان همسر کر: زمانی که متوجه ایراد و مشکل خود نیستیم!

3

بینش و بصیرت روانشناختی به مشکل خود، داستان همسر کر:

همسر کر: زمانی که متوجه ایراد و مشکل خود نیستیم!(عدم بینش و بصیرت روانشناختی)
همسر کر: زمانی که متوجه ایراد و مشکل خود نیستیم!(عدم بینش و بصیرت روانشناختی)

مردى متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوائیش کم شده است. به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد ولى نمى‌دانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد. بدین خاطر، نزد دکتر خانوادگى‌شان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت.

دکتر گفت براى این که بتوانى دقیق‌تر به من بگویى که میزان ناشنوایى همسرت چقدر است آزمایش ساده‌اى وجود دارد. این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو:

«ابتدا در فاصله ۴ مترى او بایست و با صداى معمولى مطلبى را به او بگو. اگر نشنید همین کار را در فاصله  ٣ مترى تکرار کن. بعد در ٢ مترى و به همین ترتیب تا بالاخره جواب دهد».

آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه  شام بود و خود او در اتاق تلویزیون نشسته بود. مرد به خودش گفت الان فاصله ما حدود ۴ متر است. بگذار امتحان کنم.

سپس با صداى معمولى از همسرش پرسید: عزیزم شام چى داریم؟

جوابى نشنید.

بعد بلند شد و یک متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسید: عزیزم شام چى داریم؟

باز هم پاسخى نیامد.

باز هم جلوتر رفت و از وسط هال که تقریباً ٢ متر با آشپزخانه و همسرش فاصله داشت گفت: عزیزم شام چى داریم؟

باز هم جوابى نشنید.

باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسید. سوالش راتکرار کرد و باز هم جوابى نیامد.

این بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت: عزیزم شام چى داریم؟

زنش گفت: مگه کرى؟ براى پنجمین بار مى‌گویم: خوراک مرغ!

نتیجه  اخلاقى:

مشکل ممکن است آنطور که ما همیشه فکر مى‌کنیم در دیگران نباشد و عمدتاً در خود ما باشد!

اشاره به بحث بینش یا بصیرت در روانشناسی و روان درمانی:

این که ما بدانیم قسمت هایی ار رفتار، افکار یا هیجاناتمان نرمال نیست و مشکل ساز شده است.
3 Comments
 1. Avatar
  mina says

  😀

 2. Avatar
  میلاد قمی says

  سلام جالب بود

  1. فرشاد رضائی نامدار
   فرشاد رضائی نامدار says

   سلام.
   ممنون میلاد جان

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 1 =