فرشاد رضائی نامدار، روان درمانگر و مدرس دانشگاه

کارگاه مدیریت استرس بهار ۱۳۹۷

0

کارگاه مدیریت استرس بهار ۱۳۹۷ با حضور دوستان فرهیخته برگزار شد.

تکنیک های شناختی رفتاری و هیجانی در این دوره آموزش و اجرا شد…

کارگاه مدیریت استرس بهار 1397
کارگاه مدیریت استرس بهار ۱۳۹۷

Leave A Reply

Your email address will not be published.

چهارده − هفت =