فرشاد رضائی نامدار، روان درمانگر و مدرس دانشگاه

کلاس مهارت های زندگی دانشگاه تهران سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

0

کلاس مهارت های زندگی دانشگاه تهران سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

آن چه که در کلاس مهارت های زندگی می آموزیم:

 • عزت نفس

 • خود آگاهی

 • مدیریت زمان

 • مدیریت خشم

 • مدیریت استرس

 • مدیریت خلق منفی

 • مذاکره و حل تعارض

 • جراتمندی و ابراز وجود
 • زبان بدن و ارتباط موثر
 • حل مساله و تصمیم گیری
اما سرفصل های کلاس مهارت های زندگی چیستند:
 • عزت نفس: تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس، تکنیک های افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس و…
 • خودآگاهی: بررسی انواع خود آگاهی چهارگانه و…
 • مدیریت زمان: بررسی اسطوره های راجع به زمان، مولفه های اصلی مدیریت زمان، دلایل مسامحه کاری، اصول و فرایند هدف گذاری، حیطه های ده گانه ی هدف گذاری، ارزیابی اهداف تعیین شده، کار های مهم غیر مهم فوری و غیر فوری، سارقان زمان و…
 • مدیریت خشم: بررسی خشم، پرخاشگری و خصومت، افسانه های مرسوم درباره ی خشم، خودآگاهی هیجانی، ترک موقعیت یا تایم اوت، تمرین تنفس عمیق و تن آرامی، توقف فکر یا Worry Time، تکنیک A-B، بازسازی شناختی و…
 • مدیریت استرس: آشنایی با مفهوم استرس و عوامل وابسته، آیا زندگی بدون استرس ممکن هست؟ آشنایی با انواع استرس و استرسور، شناسایی علائم و نشانه های ۴ ستونی استرس(فیزیولوژیک، شناختی، رفتاری و هیجانی)، آشنایی با مقابله های مساله مدار و هیجان مدار، آشنایی با خطاهای شناختی، شناسایی و تقویت منابع مدیریت استرس، اثرات جسمانی و روانشناختی استرس، الگوریتم اصولی مقابله با استرس، اجتناب های سالم، حل مساله، ساخت لیست تفریحات، مدیریت زمان، داستان خرس قطبی، چگونگی ساخت شبکه ی حمایتی اجتماعی، تکنیک ساعت نگرانی، تکنیک ریلکسیشن، تکنیک بازسازی شناختی، تکنیک پرسش های سقراطی، تکنیک پیکان رو به پایین، تکنیک های مواجهه و غرقه سازی و…
 • مدیریت خلق منفی: بررسی خلق منفی، ععلائم چهار گانه افسردگی، راهبرد های مقابله با افسردگی، تقویت روابط بین فردی، پاسخ های مقابله ای موثر و غیر موثر، مبارزه با افکار خودایند منفی، زمان نشخوار، تکنیک های مقابله و…
 • مذاکره و حل تعارض: ریشه های تعارض، شیوه های پاسخ به تعارض، سبک های ۵ گانه ی حل تعارض، روش های منفی حل تعارض و…
 • جراتمندی و ابراز وجود: ابراز عقیده ی خود، تقاضای تغییر رفتار های نامطلوب دیگران، رد درخواست های غیر منطقی دیگران، ابراز احساسات مثبت و منفی، آغاز و ادامه ی تعاملات اجتماعی، پذیرش کاستی ها، تکنیک های نه گفتن و…
 • زبان بدن و ارتباط موثر:
 • حل مساله و تصمیم گیری: تعریف مساله، فرایند ۵ مرحله ای حل مساله، هدف گذاری به شیوه ی SMART و…
  کپی برداری بدون ذکر منبع عملیست غیر اخلاقی و تفاوتی با دزدی ندارد! از این که منبع را با ذکر لینک مستقیم ذکر می نمایید متشکرم!

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + پنج =